Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

not-good-enough
not-good-enough
not-good-enough
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
not-good-enough
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
not-good-enough
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
not-good-enough
not-good-enough
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski

June 07 2019

not-good-enough
0355 a844
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viaawaken awaken
not-good-enough
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viapurplecarbonate purplecarbonate
not-good-enough
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viabadblood badblood
not-good-enough
3930 2242 500
Reposted frompiehus piehus viabadblood badblood
not-good-enough
Bo najłatwiej jest uciec przed konfrontacją ze światem. Zaszyć się w pokoju, odciąć się od ludzi i zostać sam na sam ze swoimi zgubnymi myślami.
Reposted fromsoftboi softboi viabadblood badblood
not-good-enough
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii viatobecontinued tobecontinued
not-good-enough
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viatobecontinued tobecontinued
not-good-enough
Żyłem w okrutnym świecie. Miałem do wyboru tak jak inni stać się zabójcą marzeń albo zamknąć się w moim umyśle tworząc z niego twierdzę. Wybrałem to drugie.
— Alejandro Jodorowsky, Taniec rzeczywistości.
Reposted frombaldur baldur viainsanedreamer insanedreamer
not-good-enough
8792 e9b3 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
not-good-enough
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
not-good-enough
Saskia Keultjes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl