Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

not-good-enough
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viapersona-non-grata persona-non-grata
not-good-enough
Nie wiem czy u mnie bardziej złamane jest serce, czy umysł.
— Emil Cioran
not-good-enough
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— K.Siesicka - Zapałka na zakręcie

April 29 2017

not-good-enough
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted frommslexi mslexi viapikkumyy pikkumyy

April 28 2017

one of the worst moments in life is probably when you’re in a room full of people and you look around and see them all talking and laughing and all of sudden you feel so sad and lonely that you can even feel a physical pain in your chest because you realize that they all belong to someone and they all have someone who belongs to them and you don’t, you’re just kind of there

Reposted fromohnina ohnina viaMagnolia11 Magnolia11
not-good-enough
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz
5909 a3ec 500
not-good-enough
5887 ba46 500
not-good-enough
Reposted fromgruetze gruetze viatwice twice
not-good-enough
5800 6820 500
Odkryj w sobie psychopatę i osiągnij sukces
not-good-enough
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viahavingdreams havingdreams
not-good-enough
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahavingdreams havingdreams

April 27 2017

not-good-enough
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
not-good-enough
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
not-good-enough
5201 40ff 500
Reposted frombylejaka bylejaka viasmutnazupa smutnazupa

April 26 2017

not-good-enough
Reposted fromchra chra viachrzrzrz chrzrzrz
not-good-enough
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viachrzrzrz chrzrzrz
not-good-enough
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viasummerstar summerstar
not-good-enough
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
not-good-enough
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl