Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

not-good-enough
not-good-enough
9900 aade
Reposted frompastelowe pastelowe viasmutnazupa smutnazupa
not-good-enough
9906 2210
Reposted frompastelowe pastelowe viasmutnazupa smutnazupa

March 05 2019

not-good-enough
8861 ec88 500
6424 07c0 500

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

March 03 2019

not-good-enough
czuję się samotnie
— i grubo :x
Reposted fromaisajo aisajo viapersona-non-grata persona-non-grata
not-good-enough
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viahavingdreams havingdreams
not-good-enough
Jest jednym z tych ludzi, którzy czują dużo i bez sensu.
— Radosław Kolago "Opowiadanie, które wcale nie jest o mnie"
not-good-enough

February 26 2019

not-good-enough
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
not-good-enough
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza
not-good-enough
1177 b022
not-good-enough
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted from1923 1923 viatakatambasienka takatambasienka
not-good-enough
4407 cda7 500
Reposted fromsoftboi softboi viasentymentalna sentymentalna
not-good-enough
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viasentymentalna sentymentalna
not-good-enough
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 vianiezwykla niezwykla
not-good-enough
6173 c238

February 25 2019

not-good-enough
Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viapersona-non-grata persona-non-grata
not-good-enough
Jest jednym z tych ludzi, którzy czują dużo i bez sensu.
— Radosław Kolago "Opowiadanie, które wcale nie jest o mnie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl