Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

not-good-enough
Noc jest moim dniem.
not-good-enough
5606 170e
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
not-good-enough
Nie wiem, co mam zrobić ze swoim życiem, wszystko mnie rozczarowuje, nic mnie nie cieszy, boję się przyszłości, nic nie umiem, najchętniej wszystko bym przespała, nie wiem co zrobić ze swoim życiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem...
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
not-good-enough
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
not-good-enough
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
not-good-enough

March 18 2017

not-good-enough
" I’m not the same everyday. There are times where I’m loud and chatty, and there are times when I’m really quiet. I don’t think I can define myself. "
Reposted fromnyaako nyaako viaczarnylistopad czarnylistopad
not-good-enough
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viakapitandziwny kapitandziwny
not-good-enough
Pamiętam ją, jak siedziała na balkonie w za dużym swetrze z rękawami naciągniętymi na dłonie, może paliła papierosa, w każdym razie pytała: „czy w ogóle istnieje coś takiego jak miłość?” i chodziło raczej o to, że jest wydrążona boleśnie w środku. Że woli raczej być sama. Że świat zamknięty w jej układzie nerwowym nie wydostaje się na zewnątrz, ale bardzo ją boli. Że jest bezradna w tak zwanym życiu codziennym
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromtearrmyheart tearrmyheart viaczoo czoo
not-good-enough
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
not-good-enough
Nie jest pospolita, oczywista i jednoznaczna. Jest szczelnie odziana tysiącem niedopowiedzeń, osnuta niejedną tajemnicą, dotknięta niezadanym pytaniem i brakującą odpowiedzią. Jest czasami senna, a czasami żywiołowa. Kusi, zatraca każdego czującego, odziera ze skóry, rozdrapuje rany, by po chwili słodko je zabliźnić. Jest ukrwiona. Tętni, pulsuje, żyje.
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viarybq rybq
3337 1e90
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastonerr stonerr
not-good-enough
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viatworcze tworcze
not-good-enough
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaczoo czoo
8981 00ec 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaCannonball Cannonball
9383 b666
Reposted fromshitsuri shitsuri viaCannonball Cannonball
not-good-enough
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viakiks kiks
not-good-enough
Reposted fromsmorzando smorzando viaLazhward Lazhward
not-good-enough
5729 48df
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
not-good-enough
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl