Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

not-good-enough
7971 7708 500
Reposted fromoll oll viaikari ikari
not-good-enough
7904 45d2 500
Reposted fromlaluna laluna vialoveistrue loveistrue
not-good-enough
9029 0efa
Reposted fromkarahippie karahippie
not-good-enough
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viasatyrlane satyrlane
not-good-enough
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeternaljourney eternaljourney
not-good-enough
Powiem ci jedyną prawdziwą i pewną rzecz na tym świecie, choć to też jest niepewne. Cokolwiek chcesz bądź o czymkolwiek marzysz, nie zacznie się nigdy, kiedy będziesz odkładać to na potem. Musisz nauczyć się siebie motywować, codziennie żyjesz z sobą, więc zapamiętaj, pracujesz dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla nikogo innego, więc pamiętaj, ty zbierzesz plony jakie sam zasiejesz. Jedyną pewną rzeczą jest twoja praca. 
— skydelan 17|09|18
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney
not-good-enough
1773 e3fc
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney
not-good-enough
Does the feeling of not being good enough ever end?
— curious
Reposted fromlaluna laluna viaAmericanlover Americanlover
not-good-enough
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
not-good-enough
3254 f0b4
Reposted fromolaosa olaosa viafreeway freeway
not-good-enough
not-good-enough
8243 f26c 500
Reposted frompiehus piehus viaoskus oskus
not-good-enough
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenka024 lenka024
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer
not-good-enough
luxio:

tries to do things: becomes overridden with anxiety

doesn’t do things: becomes overridden with anxiety

not-good-enough
Chciałabym wiedzieć, jak się żyje bez tej ogromnej pustki w środku, którą noszę w sobie od zawsze.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
not-good-enough
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
not-good-enough
Czy nie nadeszła pora, byś zaczęła walczyć?
— Penelope Douglas
not-good-enough
To niesamowite jak głośny dźwięk ciszy może nieubłaganie na ciebie krzyczeć, przypominając, że jesteś zdany na samego siebie.
— Tillie Cole
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
not-good-enough
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl