Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

not-good-enough
not-good-enough

looking in the mirror:

“I need to lose weight”

2 minutes later:


not-good-enough
7316 ff3c 500
not-good-enough
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viaSkydelan Skydelan
not-good-enough
5260 b2a4 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaSkydelan Skydelan
not-good-enough
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaSkydelan Skydelan
not-good-enough
not-good-enough
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaSkydelan Skydelan
4278 5065

pocahoass:

Me in pretty much every social event

Reposted fromwestwood westwood viaSkydelan Skydelan
not-good-enough
Lubię sobie posiedzieć. W ogóle lubię po prostu sobie być. W tym sensie, że nie od razu robić jakieś zamieszanie wokół siebie. Nie zacieszać. Nie otaczać się na siłę ludźmi po to, żeby mieć takie poczucie szumu, który sprawi, że będę czuła, że żyję. Potrafię czuć, że żyję, kiedy siedzę po cichu.
— Katarzyna Nosowska
not-good-enough
Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno.
— Izabela Sowa "Cierpkość wiśni"
Reposted fromniewinna niewinna viaSkydelan Skydelan
not-good-enough
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać uśmiechać się po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viaSkydelan Skydelan
not-good-enough
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viaSkydelan Skydelan
not-good-enough
not-good-enough
Reposted frommanticore manticore viatouchthesky touchthesky
not-good-enough
6522 edfa
Stupid
Reposted fromlsalander lsalander viatobecontinued tobecontinued
not-good-enough
9903 ef87
Reposted fromEjwa Ejwa vialiliowadusza liliowadusza
not-good-enough

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaCattleya Cattleya
not-good-enough
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viapersona-non-grata persona-non-grata
not-good-enough
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl