Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

not-good-enough
not-good-enough
I tak nikt nie zapłacze nad moim grobem... 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
not-good-enough
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
9935 344c 500
not-good-enough
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viapersona-non-grata persona-non-grata

December 02 2017

not-good-enough
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
not-good-enough
not-good-enough
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
not-good-enough
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
not-good-enough
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
not-good-enough
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
not-good-enough
To życie jest do dupy... 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
not-good-enough
A zastanowiłeś się kto w rzeczywistości jest Twoim przyjacielem? 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
not-good-enough
i am 24 yo
and all i am 
is sad, alone and pathetic
Reposted bypersona-non-gratapartyhardorgtfoniskowospokodamaodnowaawakenedgorzkiewspomnieniayolo28heavencanwaitSkydelandivibansheNothingIsTruebadblood

November 17 2017

not-good-enough
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa
Too often, the only escape is sleep.
— Charles Bukowski (via quotemadness)
not-good-enough
3531 36a0 500
not-good-enough
Wiem, chciałabyś wreszcie przeżyć więcej. Chciałabyś przeżyć więcej, chociaż przeczy serce.
Reposted fromorchis orchis viapersona-non-grata persona-non-grata
not-good-enough
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viapersona-non-grata persona-non-grata
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl