Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viahavingdreams havingdreams
Czuje się bardzo źle psychicznie na ten moment.
Patrzę na siebię i mam ochotę rozbic lustro.
Chciałabym być kimś lepszym.
— (via kompletnie-zniszczona)
Reposted fromkostuchna kostuchna viahavingdreams havingdreams
not-good-enough
Każdy ma jakieś marzenie, które ujawnia tylko po pijanemu.
— "Słodki Listopad"
not-good-enough
not-good-enough
9139 c61a 500
not-good-enough
not-good-enough
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams

October 07 2017

not-good-enough
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz.
— Sara
7471 26a1 500

anxietyproblem:

This blog is Dedicated to anyone suffering from Anxiety! Please Follow Us if You Can Relate: @anxietyproblem

7796 bd4f
not-good-enough
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Łzy nie lecą chociaż w sobie non stop czuję smutek.
— KęKę - “Smutek” (via polski-rap-cytaty)
not-good-enough
not-good-enough
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
not-good-enough
not-good-enough
Trochę mi przykro, że moje życie jest takie, jakie jest.
When was the last time anyone ever told you how important you are?
— Maya Angelou (via dollykadulha)
not-good-enough
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

September 30 2017

not-good-enough
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl