Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2019

not-good-enough
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
not-good-enough
3150 fa12
Reposted fromexistential existential viahardbitch hardbitch
not-good-enough

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaazazel azazel
not-good-enough
Wstydził się, że sobie nie radzi. Że nie umie jak inni. Bardzo. Wstyd który kazał mu milczeć. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaazazel azazel
not-good-enough
6730 bb8e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaazazel azazel
not-good-enough

– Znasz ten moment, kiedy spotykasz kogoś nowego i po chwili okazuje się, jakbyście znali się całe życie? – zapytała.

Zastanowiłem się przez chwilę.

– Nie.

– Ja też nie. Szkoda – dodała.

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaazazel azazel
not-good-enough
-Mam wrażenie,że Ty tylko udajesz szczęśliwą,a wewnątrz jesteś bardzo smutna.
— ktoś mnie przejrzał
not-good-enough
1235 933d 500
not-good-enough
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
not-good-enough
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
not-good-enough
2428 54f3 500
rozumie się.
Reposted fromikari ikari vialaparisienne laparisienne
not-good-enough
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter vialaparisienne laparisienne
not-good-enough
2721 1541 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafuckofcourse fuckofcourse
not-good-enough
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaxsneakyx xsneakyx
not-good-enough
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
not-good-enough
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton

August 29 2019

not-good-enough
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety

August 27 2019

not-good-enough
7291 534e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahavingdreams havingdreams
not-good-enough
Chcę wymyślić siebie na nowo.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 18 2019

not-good-enough
0924 1ad0
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl